Pojazd ciśnieniowo- kanalizacyjny przeznaczony do mycia i udrażniania wodą pod wysokim ciśnieniem kanałów o średnicy od 50 do 800 mm, z możliwością jednoczesnego odsysania nieczystości do zbiornika osadu. Odsysanie nieczystości odbywa się dzięki podciśnieniu wytworzonemu przez kompresor.

Pojazd do czyszczanie kanalizacji